Nu trebuie sa platesti mult pentru astfel de servicii

Cadastrul este obligatoriu pentru ca doar asa se pot evidentia si inventaria bunurile imobile de pe teritoriul tarii, atat din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si harti si planuri cadastrale, indiferent de destinatia lor sau de proprietar.

Cadastrul este cel care exprima realitatea din teren, se executa dupa instructiuni si normative unice, exprima realitatea naturala in continua schimbare, satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei, este obligatoriu pentru toate institutiile care gestioneaza bunuri imobile, tine seama de legislatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietatii, care diferentiaza o societate de alta si este perfectibil pentru ca ofera posibilitatea folosirii mijloacelor de automatizare a proceselor de culegere si prelucrare a datelor, de obtinere a documentelor finale si de intretinere, prin crearea sistemului informatic cadastral.

Cadastrul indeplineste mai multe functii, printre care identificarea proprietatilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si carti funciare, determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei bunului imobil, precum si a folosintei lui, raportata la destinatia initiala, stabilirea categoriei de calitate a terenurilor, tinand seama de lucrarile de amenajare existente sau necesare, de bonitatea solurilor si a categoriilor de folosinta, de posibilitatea mecanizarii pentru lucrarile specific, identificarea resurselor funciare si intocmirea materialului documentar necesar introducerii sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor si furnizarea elementelor calitative necesare evaluarii bunurilor imobile.

Lucrarile de cadastru au ca scop punerea la dispozitia celor interesati a unor date reale si complete referitoare la bunurile imobile. Documentatia de cadastru este cea care sta la baza inscrisurilor in Cartea Funciara si care contine principalele informatii tehnice si juridice legate de un imobil.

Pentru a se efectua un cadastru trebuie sa punem la dispozitia firmelor specializate in domeniu, actele de proprietate cum ar fi:

  • actul de vanzare cumparare si procesul verbal de predare primire
  • certificatul de mostenitor
  • titlul de proprietate asupra terenului
  • autorizatia de constructie si procesul verbal de receptie finala, in cazul in care imobilul s-a construit ulterior dobandirii terenului
  • actul de donatie
  • hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila
  • actele identitate ale proprietarului
  • certificatul fiscal de la taxe si impozite

Pe langa toate aceste documente vor fi necesare si cateva formulare completate, care vor fi puse la dispozitie de catre firma care se va ocupa de cadastru.

Daca recent ati intrat in posesia unui constructii puteti apela la serviciile EuroSurvey care va poate asigura cadastru rezidential in Ilfov, daca este cazul. Firma are o experienta de peste 10 ani in domeniu si peste 2000 de locatii pentru care s-a facut cadastru pana in prezent.

Leave a Reply