Repoarte


Prima paginaPrima pagina    CautaCauta    TiparesteTipareste    Conectare - Utilizator: anonimConectare    Adauga semn de carteAdauga semn de carte

   Nume raport   Descriere 
1. Waterman  Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02.
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB

Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid. Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen Politieke partijen. Klubverband Heerser Uranus; - geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen. - hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn - mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones. 

2. Vissen  Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking Heerser; Neptunus - geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen - hoe je omgaat met spirituele waarden - daar waar je "de mist in kan raken", en erg beÔnvloedbaar bent - - hoe iemand intuÔtief zijn juiste draai in het leven vindt. Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents. 
3. Ram  Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben Het ik ben Het pure begin. De impulsieve aktie Heerser Mars; - zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden - hoe je voor jezelf opkomt - hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities. 
4. Stier  Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY Stier 21 april - 21 mei Ik heb Materieel en geestelijk bezit, principes en ideeŽn Zekerheden en dingen die van waarde zijn voor iemand. Je motivatie en vaardigheden Heerser Venus - zegt hoe je omgaat met het aardse, met je lichaam en hoe je "in je lijf zit" - over je gevoel voor harmonie en schoonheid, dingen waarvan je geniet - hoe je motivatie is om iets te doen, en op welke manier je met je vaardigheden omgaat Taurus is the Fixed-Earth sign. Taureans stubbornly cling to their own ideas and habits, and may fail to take advantage of new ideas or situations simply because they cannot see their practical use. They have to understand that while tenacity and a stable temperament yield rewards in many endeavors, tolerance and flexibility are the best assets when it comes to personal relationships. 
5. Tweelingen  Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUNTweelingen 21 mei - 21 Juni Ik vergaar kennis Kontakten en kommunikatie Het omgaan met informatie Uitwisseling met de andere mens Heerser Mercurius; - hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is - hoe je met je direkte omgeving omgaat - hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen Gemini is the Mutable-Air sign. Using their communicative skills, Geminis adapt to any situation they encounter. However, they must learn to speak with candor instead of simply repeating what others want to hear. Clever-tongued Geminis develop the amazing ability to obscure the facts in their stimulating and imaginative chatter. 
6. Kreeft  Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli
Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL Kreeft 21 juni - 23 juli Ik voel Emoties ; Afkomst; Gevoel voor traditie Huis; Familie; Veiligheid en geborgenheid Onberedeneerbare stemmingen die uit het diepst van ons innerlijk (de psyche); omhoogkomen. Heerser Maan: - zegt iets over je onbewuste gedrag en het gedrag dat je inschakelt om weer op poten te komen - hoe je met gevoelens en met intimiteiten omgaat - in hoeverre je "echt bij jezelf" kunt zijn - hoe je omgaat met voeding en je eigen huis hoe je omgaat met veiligheid en emotionele geborgenheid - hoe je je ervaringen verwerkt en verteert en omgaat met je verleden Cancer is the Cardinal-Water sign. Cancerians get things done through the power of their emotional commitment. Not only do they aggressively work to accomplish the goals inspired by their own feelings, they also know how to appeal to the emotions of others. By making other people feel like family members, Cancerians effectively inspire others to help get projects accomplished. They have to learn how to reach an emotional balance since they tend to be overly sensitive and moody. 
7. Leeuw  Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG Leeuw 23 juli - 23 augustus Ik wil Zelfexpressie en eigenwaarde De presentatie van het ego De scheppingsdrang Heerser Zon; - zegt iets over je bewuste gedrag - geeft de weg aan die 'n mens het beste kan gaan om zich in overeenstemming met zín diepste ware zijn te ontplooien - hoe je omgaat met creativiteit, romantiek, kinderen en in hoeverre je "het kind in jezelf" een plaats durft te geven. - of je vertrouwen hebt in je intuÔtie en je hart, jezelf durft te zijn Leo is the Fixed-Fire sign. Leos stubbornly cling to their pride. They resent the indignity of altering their opinions or behavior in front of or at the request of others. Their stubborn nature makes it hard for them to accept that there is no virtue in giving what they want to give rather than what may really be wanted or needed, and no reward in misguided loyalty to those who are not worthy of it. 
8. Maagd  Personen, geboren in het astrologische teken (Virgo): 24 augustus-23 september
Individuals born in astrological sign virgo: 24 AUG - 23 SEP Maagd 23 augustus - 23 september Ik onderzoek Werk. Een taak hebben Dienstbaar en praktisch zijn Kritisch vermogen Gezondheid en het opbouwen van levensgewoonten Heerser Mercurius ; - hoe je met je werk omgaat - hoe je analyseert en je bezig houdt met het detail - in hoeverre je dienstbaar kunt zijn en kunt geven aan een doel buiten jezelf Virgo is the Mutable-Earth sign. Virgos adapt to different people and situations by finding ways to make themselves useful. To hide their vulnerability, they focus attention on what they're doing rather than who they are. To deflect attention away from themselves, Virgos will also focus on other people by praising their talents and virtues, or just as likely, by listing their faulty behavior or personal defects. 
9. Weegschaal  Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT Weegschaal 23 september - 23 oktober Ik verenig Relaties Samenwerkingsverbanden Afspraken en kontrakten Heerser Venus; - zegt iets over de manier waarop je in staat bent liefde te geven of te ontvangen, - hoe je tegendelen verenigt en in hoeverre je bereid bent water bij de wijn te doen Libra is the Cardinal-Air sign. Librans accomplish things because they intellectually evaluate what needs to be done, and then they charm others into cooperating with them to achieve the goal. By unselfishly sharing the success of accomplishment with those who assisted, Librans continue to engender the cooperative efforts of others. They have to learn how to deal with confrontations. Fear of hurting others or avoidance of hostile situations can keep them from pursuing their goals. 
10. Schorpioen  Personen, geboren in het astrologische teken Schorpioen (Skorpius): 24.10.-22.11.
Individuals born in astrological sign scorpio: 24 OCT - 22 NOVSchorpioen 23 oktober - 22 november Ik geniet of ik vernietig Transformatie- en verwerkingsprocessen. Psychologie Machtsbehoefte. Wilskracht en sexualiteit Het verborgene en alles wat ooit verdrongen werd Heerser Pluto; - geeft aan hoe je met diepe innerlijke veranderingen omgaat - hoe de sexualiteit wordt beleefd als een totale overgave aan de ander. - geeft aan waar je je "donkere kant" , om met Jung te spreken: je schaduw ontmoet. Scorpio is the Fixed-Water sign. Scorpios stubbornly cling to emotional attachments. They rarely forget or forgive emotional rejection. They have to learn that jealousy and possessiveness are self-defeating. Rechanneling negative feelings and experiences into constructive activities benefits others as well as themselves. No other sign has the emotional strength of Scorpio. 
11. Boogschutter  Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht Oordeels- en meningsvorming Hogere studies. Het recht. Het buitenland Idealen, Religie. Vrijheidsdrang Heerser Jupiter - doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen - maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet Sagittarius is the Mutable-Fire sign. Restless energy and the need for personal independence keeps Sagittarians moving in many directions. They become experts at adapting to whatever culture and clime happens to fit their current interest. Always ready to travel for business or pleasure, and sometimes because of an overwhelming urge to escape (either figuratively or literally), they are all too willing to bypass the confinements of responsibility and work. 
12. Individuals: frequency of zodiacal signs  Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden 
13. Individuals, with their zodiacal sign  Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign 
14. All the women in the database sorted on first name  Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
15. All the men in the database sorted on first name  Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
16. People sorted on date  This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
17. Changed persons in the last 90 days  Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
18. Document changes  Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
19. Changes in histories with people  Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
20. Changed families  Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
21. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people  headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
22. Changed headstones with links to cemetries  Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
23. Changed photos, without links to people  Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
24. Photos changed within the last 90 days  Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
25. Unknown sex  A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
26. Veterans  An overview of veterans (at least if you added some) 
27. all occuring places, including place levels  all occuring places, including place levels  
28. sources with citation frequency, ordered by sources  sources with citation frequency, ordered by sources  
29. sources with citation frequency, ordered by frequency  sources with citation frequency, ordered by frequency  
30. sources: citation texts - with frequency of occurence  sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
31. individuals: frequency distribution of zodiacal signs  individuals: frequency distribution of zodiac signs  
32. individuals without date of birth/baptism/death/burial  individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
33. individuals without places  individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
34. indivuals ordered by ascending age  indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
35. individuals: age frequency distribution  individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
36. individuals: age frequency per decade  individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
37. Individuals marked as living  Individuals marked as "living" with age > 100 years  
38. inviduals: birthdays in the current month  inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
39. individuals with an unclear date of birth  individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
40. individuals: birth frequency by century  individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
41. individuals: birth frequency by decades  individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
42. individuals: birth frequency by calendar months  individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
43. individuals: baptism frequency by century  individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
44. individuals: days between birth and baptism  individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
45. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism  individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
46. individuals with 50. birthdate this year or next year  individuals with 50. birthdate this year or next year  
47. individuals with 60. birthdate this year or next year  individuals with 60. birthdate this year or next year  
48. individuals with 65. birthdate this year or next year  individuals with 65. birthdate this year or next year  
49. individuals with 70. birthdate this year or next year  individuals with 70. birthdate this year or next year  
50. individuals with 75. birthdate this year or next year  individuals with 75. birthdate this year or next year  
51. individuals with 80. birthdate this year or next year  individuals with 80. birthdate this year or next year  
52. individuals with 85. birthdate this year or next year  individuals with 85. birthdate this year or next year  
53. individuals with 90. birthdate this year or next year  individuals with 90. birthdate this year or next year  
54. individuals with 100. birthdate this year or next year  individuals with 100. birthdate this year or next year  
55. individuals, by place of birth  individuals, sorted by place of birth 
56. individuals, by place of baptism  individuals, by place of baptism  
57. individuals with and unclear date of death  individuals with and unclear date of death  
58. individuals: death frequency by century  individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
59. individuals: birth frequency by day-of-week  individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
60. individuals: death frequency by decades  individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
61. individuals: death frequency by calendar months  individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
62. individuals: death frequency by day-of-week  individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
63. families with missing partners  families with missing partners  
64. families: marriage frequency by century  families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
65. families: marriage frequency by decades  families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
66. families: marriage frequency by day-of-week  families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
67. families: marriage frequency by calendar month  families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
68. individuals married with age <= 18 years  individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
69. individuals married with age >= 80 years  individuals married with age >= 80 years 
70. families: individual with marriage date *after* death date  families: individual with marriage date *after* death date  
71. families: individuals with marriage date *before* birthdate  families: individuals with marriage date *before* birthdate  
72. families: frequency distribution of marriage age, by year  families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
73. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year  families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
74. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year  families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
75. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps  families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
76. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps  families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
77.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)   families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
78. Same sex marriages   
79. Families sorted according to number of children   
80.  individuals with missing father or missing mother   individuals with missing father or missing mother  
81. Incomplete families  Families where husband or wife is missing 
82. Individuals (not: families!) with number of associated children  Individuals (not: families!) with number of associated children  
83. Families: twins, triplets..  Families: twins, triplets.. 
84. Families: Twins  Families: Twins  
85. families, ordered by husband's name  families, ordered by husband's name  
86. families, ordered by wife's maiden name  families, ordered by wife's maiden name  
87. families: husbands  families: husbands  
88. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
89. families: wifes  families: wifes  
90. Families: individuals with missing father or missing mother  Families: individuals with missing father or missing mother  
91. individuals: number of days between birth and death  individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
92. birthday to death, one = equals 10 people  individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
93. Dagen verschil tussen dood en leven  / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
94. Places without coordinates   
95. Wezen, Orphans  Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
96. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren  Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
97. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988  foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
98. empty notes  empty notes 
99. DE WET VAN TWAALF   You can replace this with any thing you want or even just delete it SAMENVATTING.

Hoe de 12 tekens van de dierenriem samenwerken en in elkaar grijpen, wordt hieronder nog eens samengevat in een concreet voorbeeld.

Er zal ergens een vereniging worden opgericht, bij voorbeeld tot steun van zieke, arme mensen.

Het initiatief ertoe wordt genomen door de heer Ram, die vol zit met ideeŽn en van zijn voornemen kennis geeft, door middel van een advertentie in de krant van de heer Tweelingen. Wie sympathiseert met het plan mag zijn kaartje sturen aan het bureau van het blad. De twee eerste reflectanten zijn de heer Stier en mevr. Kreeft. Stier, de investeerder heeft allang gevonden, dat er iets voor die arme drommels gedaan moest worden en hij is blij, dat iemand de kat de bel aanbindt. Hij stuurt zijn kaartje met het bericht erop, dat hij graag wil bijdragen in eventueel te maken onkosten. Kreeft, die elke dag een emotie nodig heeft, zat zich juist te vervelen en grijpt gauw de gelegenheid aan, om zich eens "wezenlijk verdienstelijk" te maken. Hulp bieden aan arme mensen! "Die zijn vaak zo interessant".

Zo maken deze vier de periode van ontstaan mee en vormen de voorlopige commissie van bestuur. Zij roepen de andere gegadigden samen en nu wordt de vereniging geconstitueerd. De heer Ram, die de zaak op gang bracht, heeft het zijne gedaan en trekt zich voor het

presidium terug ten behoeve van de heer Leeuw, die zich in de voorzitterszetel wonder goed op zijn plaats voelt. Als zijn rechterhand en steun wordt tot secretaris gekozen de precieze en handige heer Maagd, die van de heer Tweelingen het voorlopige secretariaat en de correspondentie overneemt. Tot vice-voorzitter kiest men de welwillende en tactvolle mevrouw Weegschaal, die als een zachte sordino, de forse autocratische tonen van de president dempt. De beide overige leden van het voorlopige bestuur nemen ook zitting in het definitieve, de heer Stier, als penningmeester en mevr. Kreeft als algemeen adjunct.

Voor haar moet de pret nog beginnen. Stier blijft altijd zitten waar hij zit.

Nu is de vereniging er, en het lid, dat dadelijk principieel in de oppositie is, is de heer Schorpioen, die op de voorgrond stelt, dat het allereerst nodig is, te erkennen dat armoede niet moest bestaan en de samenleving, waarin die aanwezig is, fout is en dat het heel aardig is voor rijke mensen (met een schuin oog op de heer Stier) om een beetje weldoenertje te spelen, als ze zelf meer dan genoeg hebben. Dat het ook gemakkelijk is, royaal de grote heer te spelen (met een blik op de heer Leeuw) maar dat het niet zo gemakkelijk is te leven naar: ďal het mijn is het uwe.Ē

Dan komt de tijd om voor de vereniging om propaganda te maken, wat door de heer Boogschutter met verve gedaan wordt. En ondertussen gaat het werk beginnen. Armen moeten worden bezocht, verzoeken om steun onderzocht, enz. Dat is werk voor de heer Steenbok, die altijd nog tijd vindt de ondankbare baantjes op te knappen en steeds zwoegend in touw is. Bij officiŽle gelegenheden, ontvangst ten stadhuize, optochten, mag deze heer het vaandel dragen, terwijl de heer Leeuw de erewijn opdrinkt.

Met het optreden van de heer Waterman begint het contact zoeken met zusterverenigingen, die hetzelfde doel nastreven en zo mogelijk wordt er een federatief verband gesloten. Tenslotte zijn er geen armen meer, dank zij het werk van de vereniging en in de laatste vergadering wordt de heer Vis benoemd tot liquidateur. Wat met Ram begint; eindigt met Vissen.

Zo onderscheiden wij duidelijk in elke vereniging drie perioden:

1. Een leider met een groep volgelingen, dit om leiding vragen, de vorm is vaag en de leider is geen verantwoording verschuldigd.

2. Een bestuur gekozen uit en door de leden. Er is een reglement nodig en dus is het bestuur verantwoording schuldig.

3. De propagandisten krijgen de leiding en voor het werk wordt een betaalde beambte genomen. De vereniging oriŽnteert zich intercommunaal of internationaal en verdwijnt tenslotte.

In de eerste periode dreigt het gevaar van Kreeft, die door de overdrevenheid en emotionaliteit een verkeerd oordeel over de beweging doet ontstaan en daardoor velen afschrikt.

In de tweede periode dreigt het gevaar van Schorpioen, die met zijn principes alle opportunisme vergeet en hevige inwendige strubbelingen veroorzaakt.

In de derde periode werkt alles mee tot verval. Feitelijk is dit het tijdperk dat de vereniging zich "te buiten gaat". Wij moeten dit in filosofische zin nemen, maar letterlijk geschiedt het ook zo. De krachtige propaganda doet een grote uitbreiding ontstaan en de begeerte ontstaat naar een eigen tehuis. Dit wordt door Steenbok verwezenlijkt. Hiermede is de vereniging op haar toppunt en begint nu af te zakken. De afstand tussen het hoofdbestuur, zetelend in het tehuis, en de leden wordt steeds groter. Leeuw, de autocraat, wordt uiteindelijk vervangen door Waterman, de democratische, die een nieuw tijdperk van schijnbare uitbreiding brengt door de congressen en banden met zusterverenigingen. Doch Vissen, de opvolger van Schorpioen, in het bestuur is niet in staat nieuwe animo te wekken.

Slap beleid en verwaarlozing van uiterlijk decorum doen de beweging steeds verder achteruitgaan, totdat het besluit tot opheffing als een verlossing komt.

En zo zien we in de bestuurswisselingen de groei weerspiegeld. In de aanvang een minimum aan bestuursleden. Eigenlijk ťťn leider, die vanzelf voorzitter is: Ram, geassisteerd door 2 leden, de toegewijde Stier, die alles betaalt en de kritiekloze Tweelingen, die alle correspondentie afdoet.

In de tweede periode: een volledig bestuur: Leeuw, Weegschaal, Stier, Maagd en Kreeft. Na enige tijd is voor Kreeft, het nieuwtje eraf en men benoemt de opposant Schorpioen in zijn plaats, hopende hem daardoor te temmen. Nu is er voortdurend strijd tussen Leeuw en Schorpioen in het bestuur. Weegschaal tracht te bemiddelen; als dit faalt, vertrekt zij en wordt vervangen door de fanatieke Boogschutter, die nu het hoogste woord krijgt en daardoor Leeuw doet opstappen. Nu wordt Boogschutter voorzitter en in plaats van Weegschaal doet Waterman zijn intrede als vice-voorzitter. Maagd is dan aan de beurt om te verdwijnen en wordt vervangen door Steenbok, de betaalde ambtenaar.

Schorpioen houdt op te vechten tegen de luidruchtigheid van Boogschutter en het formalisme van Steenbok. Hij verklaart de beweging voor dood en verlaat met zijn aanhangers het strijdperk. In zijn plaats komt Vissen.

Achtereenvolgens worden Steenbok, Waterman en Vissen het meest invloedrijk. De enige die er van het begin tot het einde in blijft is Stier, die er zijn goede geld in gestoken heeft en uit de desolate boedel redt, wat er te redden valt.